Higiena przemysłowa

Technologie higieny przemysłowej

  • Przemysłowe mycie i dezynfekcja
  • Przemysłowe mycie szkła butelkowego z ochroną – antyscuffing
  • Kontrola pomiarowa procesów mycia i dezynfekcji

Oferujemy pełny zakres technologii mycia i dezynfekcji oparty na systemie "Taylor technology", tzw. technologii - na miarę, dostosowaną do warunków technologicznych zakładu. Dla przemysłu spożywczego w zakresie wszystkich branż oferujemy autorską technologię higieny pod nazwą „GC SYSTEM” zawierającą zestaw środków myjących z kompletem procedur stosowania wg normy jakości ISO i systemu HACCP. Preparaty myjące stosowane w technologiach posiadają atesty PZH. Preparaty dezynfekujące posiadają zezwolenie Min. Zdrowia. Skład preparatów jest zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi składu jakościowego, jak również przepisów związanych z ochrona środowiska, posiadają aktualne karty charakterystyki. Naszą zasadą jest stosowanie preparatów przyjaznych dla środowiska, dlatego też unikamy stosowania EDTA i fosforanów.

28012012624 1

technologie na miarę