Programy unijne

1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Lata 2004-2006.
Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo.
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.
Projekt nr. SPOWKP/2.1/11/14/2374
„Doradztwo w zakresie przygotowania opinii prawnej i dokumentacji zgłoszenia wniosku patentowego”

unia

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Działanie 1.4.

Wsparcie projektów celowych. Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Projekt n r. POIG 01.04.00-14-150/11
„Opracowanie innowacyjnego preparatu do usuwania i zapobiegania osadom gipsowym”
Wartość projektu: 5 475 200,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 3 065 000,00 zł
Okres realizacji: 2012-2014

unia

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Priorytet 1: Badanie i Rozwój Nowoczesnych Technologii. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.

Konkurs 1.4/2012/POIG
Projekt n r. POIG 01.04.00-14-136/12
„Innowacyjne preparaty do optymalizacji przesyłu wodnego i składowania odpadów przemysłowych"
Wartość projektu: 10 470 700,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 5 954 500,00 zł
Okres realizacji: 2013-2015
unia
Ważne linki:

- Komisja Europejska http://ec.europa.eu/index_pl.htm
- Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl
- Strona poświęcona PO IG www.poig.gov.pl
- Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) www.mrr.gov.pl
- Parlament Europejski http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm

technologie na miarę