Uzdatnianie wody pitnej

Technologie uzdatnianie wody pitnej

Oferujemy środki do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia jak również technologię stosowania dezynfekowanej wody do mycia wstępnego owoców i warzyw w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego w produkcji przecierów, soków i mrożonek.

woda pitna

technologie na miarę