Obniżanie ChZT i BZT ścieków przemysłowych

Technologie obniżania ChZT i BZT ścieków przemysłowych

Oferujemy kontrolę szczególnie uciążliwych ścieków. Likwidujemy nieprzyjemne zapachy, oraz obniżamy ChZT i BZT ścieków do wartości akceptowanej aktualnymi przepisami prawnymi. Wykonujemy analizę ścieków .Oznaczmy między innymi: podstawowe parametry fizyko-chemiczne, twardość wody, zawartość fosforu, BZT, ChZT

20102011394 1

technologie na miarę